غرفه فرش سیرمان در نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت تهران                                                                                            

 

مختصر فعاليتها:

1- توليد تابلو فرش هاي بزرگ پارچه

2- توليد تابلو فرش هاي نفيس

3- توليد تابلو فرش هاي سفارشي

4- عرضه نخ و نقشه تابلو فرش ، دارچوبک ، زیرپایی و گلیم

5- عرضه مواد اوليه ، دار و ابزار بافت تابلوفرش

-----------------------------------------------------------------------------------------------

سیرمان در لغت به معنای حریر منقش است .